Grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Hjemmeside formedlemmerne af grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Generalforsamling 10. juni 2017

 

 

Generalforsamlingen har den 10. juni 2017 valgt ny bestyrelse

 

Formand:

Torben Hjermbæk

Hindbærvej 6

4760 Vordingborg

4059 4809

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Robert Plum Larsen - 1 år

Jordbærvej 6

 

Jørgen Rasch - 2 år

Solbærvej 1

 

Dan Foldager - 2 år

Ferskenvej 17

 

Kasserer:

John Ewertsen, Pærevej

 

Suppleanter:

Tommy Jensen, Abrikosvej 9

Torben Levring, Jordbærvej 1

 

Revisor:

Lisbeth Røssel, Kvædevej

 

Revisorsuppleant:

Bjarne Krogh, Hindbærvej

 

 

 

 

 

 

 

Høring om lokalplanforslag

 

Her kan du downloade høringssvaret fra grundejerforeningen til kommunens forslag til lokalplan for vores område.

 

Tak for de bidrag vi har modtaget fra medlemmerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den ekstraordinære generalforsamlingen har den 10. juni 2017 godkendt ændringer til vædtægternes § 11 - nedsættelse af udsigtsudvalg.

 

Medlemmer

 

Bjarne Krogh, Hindbærvej

Oluf Ewertsen

Bent Jensen, Solbærvej

 

 

 

Hjemmesiden, e-mail overdrages til den nye bestyrelse den 25. juni 2017.

webmaster: Lene Paludan Hastrup - sidst redigeret 10-06-2017