Grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Hjemmeside formedlemmerne af grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Færdselsregler

Alle grundejere bedes iagttage færdselsreglerne i vores område.

Der køres alt for stærkt på Frugthaven og grusvejene.

 

Der er parkeringsforbud på Frugthaven fra Blommevej/Blåbærvej og ned mod vandet - også på Morelvej og Druevej. Dette gælder både grundejere og deres gæster.

 

Parkering på vendepladserne er ikke tilladt. De skal være fri så skraldebil og redningskøretøjer frit kan komme til.

 

Gæster til stranden skal respektere parkeringsforbuddet.

 

Cykler og knallerter må ikke køres ned til stranden.

 

Udlejer du dit hus, er du forpligtet til at orientere om dette til dine lejere.

 

 

webmaster: Lene Paludan Hastrup - sidst redigeret 10-06-2017