Grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Hjemmeside formedlemmerne af grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Overdragelse.

Vi havde overdragelse af bestyrelsesarbejdet fra den gamle bestyrelse søndag den 25. juni, hvor vi på et par timer gennemgik alle opgaver. Vi takkede den gamle bestyrelse for deres arbejde, og de fik en flaske "champagne" for deres indsats.

 

Information

Bestyrelsen ønsker en god og åben dialog med alle medlemmer, for at sikre at vi alle trives og har det godt her i Bakkebølle Strand. Vi ønsker, at vores hjemmeside løbende bliver opdateret med relevante info, og da ikke alle får kigget på denne side, vil vi til dem der er interesseret lave en sms tjeneste, således at man får info på sin telefon når siden er blevet opdateret. Vi har desværre kun ca. 50% af medlemmernes mailadresse og mobilnr. så alle opfordres til at sende disse info til os på vores mail gfbbstrand@gmail.com

Hvis man ønsker at blive opdateret når der sker noget på hjemmesiden.

 

Havemand til Grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Bestyrelsen i grundejerforeningen ønsker at koncentrere sig om bestyrelsesarbejdet, og vil derfor opfordre medlemmer af foreningen, der kunne tænke sig at tjene lidt ekstra, til at rette henvendelse til formanden for foreningen med henblik på en samtale, om en mulig ansættelse som deltidsansat altmulig-/havemand.

 

De opgaver der tænkes på kunne være:

 

- Tømme skraldespande.

- Male bænke/skraldestativer ca. hvert 5 år.

- Slå lidt græs ved bænke, så ukrudt ikke vokser op gennem bænken.

- Vedligeholde skilte i området.

- Små reparationer af skilte, bænke og lignende.

- Mindre beskæringsopgave i området

 

Aflønning vil ske med indberetning til skat, men vil ikke overskride beløbsgrænsen, så der sker modregning i offentlige pensioner.

 

Hvis dette kunne have din interesse, så bedes du kontakte undertegnede inden den 1. august.

 

Torben Hjermbæk

Hindbærvej 6

4760 Vordingborg

Telefon 40594809

Mail: gfbbstrand@gmail.com

 

Petanque bane

Naboerne til banen er blevet spurgt, om det er i orden at den bliver placeret tæt mod skel til mark mod Frugthaven, ingen indvendinger.

Længden på banen bliver lidt kortere end først skitseret, da banen ligger øst vest og maskinerne der slår græs skal kunne komme uhindret forbi.

Status er at afgravning af græstørv pågår og forventes at vare et stykke tid endnu, alt efter hvor tør jorden er (vi mangler noget regn da jorden er meget hård)

 

Med venlig hilsen Kim Lafog - Multebærvej 3

 

 

Bestyrelsesmøde

Vi har haft vores 1. bestyrelsesmøde søndag den 25. juni 2017 - klokken 10:00

Mere om dette senere, hvor der vil komme et kort referat

 

 

Høring om lokalplanforslag

 

Her kan du downloade høringssvaret fra grundejerforeningen til kommunens forslag til lokalplan for vores område.

 

Tak for de bidrag vi har modtaget fra medlemmerne.

 

 

 

Den ekstraordinære generalforsamlingen har den 10. juni 2017 godkendt ændringer til vædtægternes § 11 - nedsættelse af udsigtsudvalg.

 

Medlemmer

 

Bjarne Krogh, Hindbærvej

Oluf Ewertsen, Hyldebærvej 10

Bent Jensen, Solbærvej

 

 

 

.

webmaster: Lene Paludan Hastrup - sidst redigeret 10-06-2017