Grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Hjemmeside formedlemmerne af grundejerforeningen Bakkebølle Strand

Vedtægter og ordensreglement

Servitutter

Byplansvedtægt

Vedtægter

Ordensreglement

Ordensreglement Engelsk

Ordensreglement Tysk.

 

Hvis du udlejer dit sommerhus er du forpligtet til at orientere dine lejere om reglerne for området. Du er ligeledes forpligtet til at orientere et eventuelt udlejningsbureau om ordenreglementet.

Har du en gartner eller andre til at slå dit græs, holde din have eller udføre andre arbejder, skal du orientere vedkommende om tidspunkterne for brug af maskiner m.v.

Husk du ved større arbejder kan få dispension for tiderne ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer.

Love og regler fra kommune og stat

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i området.

 

Det er ikke tilladt i sommerhusområder og byzone i Vordingborg Kommune at have hobbyhold af fjerkræ og fugle. Overtrædelse meldes til Kommunen.

 

Generes man af hunde, der forstyrre med vedholdende tuden og gøen skal der klages til Politiet.

 

Vordingborg Kommune har pr. 1. januar 2012 vedtaget nyt regulativ for parkering i kommunen.

 

Det fremgår af regulativet, at det er bilistens ansvar at parkere på en måde således at der sikres forsvarlig færdsel på vejen, det vil sige, at skraldebilen kan komme frem. - Der må ikke parkeres på vendepladsen for enden af grusvejene.

 

INFORMATION OM PARKERINGSREGLERNE SKAL GIVES VIDERE I FORBINDELSE MED UDLEJNING

ELLER UDLÅN AF SOMMERHUS, LIGESOM ORDENSREGLEMENTET.

 

webmaster: Lene Paludan Hastrup - sidst redigeret 10-06-2017